top of page
אני מכירה את ההיסוס הזה של "רוצה/לא רוצה".
אני מבינה אותך.
יותר קל לך לשלוח הודעה? אולי להתקשר?
מה שעובד לכם. 
העיקר - היו במיטביכם.
אתם במרחק קטן משיפור משמעותי של חייכם.
bottom of page